Air filters and dust eliminators.

Zakladni oblasti pouziti

Očistění od plynů
Plynové turbiny
Ochrana atmosféry
Systémy ventilace
Stříkací boxy
Čisté místnosti
Atomové elektrárny
Očistění od tabákového kouře

Pomoc

Tato část našich stránek slouží k tomu, aby Vám pomohla vybrat potřebné vzduchotechnické zařízení.

1. Jestliže nemáte žádnou představu, jak přistoupit k řešení Vašeho úkolu nebo pochybujete o výběru toho či onoho typu za- řízení, uděláme to za Vás. Proto vyplňte jeden z dotazníků a odešlete nám ho. Uvědomte si, že čím přesněji odpovíte na otáz- ky dotazníku, tím přesněji můžeme zabezpečit řešení Vašeho úkolu.

Dotazník č. 1 k výběru filtrů k čistění vzduchu v systémech přiváděcí ventilace.

Dotazník č. 2 k výběru lapačů prachu v odsávacích ventilač-ních systémech.

Dotazník č. 3 k výběru filtrů k čistění vzduchu znečistěného plyny.

2. Jestliže máte představu o řešení Vašeho problému a chcete se rozhodnout samostatně, řiďte se nížeuvedeným doporučením.

Jak vybrat filtr?

Samostatný výběr vzduchových filtrů a lapačů prachu můžete provádět dvěma směry:

- když znáte oblast použití, zvolte tento oddíl nebo

- určete, jaký vzduch potřebujete čistit:

vzduch v přiváděcích systémech ventilace, nebo ventilační odpady, aspirační systémy.


Když zvolíte hledaný směr, vejděte do odpovídajícího oddílu. Tam najdete obrázek vzduchových filtrů a jejich stručný popis.

Když jste zvolili odpovídající vzduchový filtr, přejděte k podrobnému popisu a vyberte si konkrétní model, nebo rozměr typu, poté můžete přejít do oddílu:

Zadání objednávky