Air filters and dust eliminators.

Zakladni oblasti pouziti

Očistění od plynů
Plynové turbiny
Ochrana atmosféry
Systémy ventilace
Stříkací boxy
Čisté místnosti
Atomové elektrárny
Očistění od tabákového kouře

Čistění odváděného vzduchu

Máme rozparacován a vyrábíme široký sortiment průmyslových vzduchových filtrů a lapačů prachu od nejjednodušších cyklonů, mokrých lapačů prachu, hadicových, kartušových a elektrofiltrů, a také filtračněventilačních agregátů a filtračních sekcí na čistění vzduchu od mikrodisperzních aerosolů. Vyrábějí se také speciální filtry na čistění vzduchu od plynů par a pachů.

Doporučované vzduchové filtry a lapače prachu

Hadicové filtry BHF

Hadicové vzduchové filtry BHF pro vysoce efektivní čistění prašného vzduchu (plynu) od prachu v odpadních aspiračních systémech v různých odvětvích průmyslu: metalurgického, chemického, dřevozpracujícího, ve stavebnictví atd.

Filtry BHF se vyrábějí v několika verzích:
  - pro odlučování prachů, které nejsou toxické, hořlavé a výbušné s teplotou čištěného vzduchu do 130 C,
  - pro odlučování výbušných prachů,
  - pro odlučování prachů při čistění plynů o vysoké teplotě do 260 C.

Filtr se skládá z korpusu, rozděleného na komory očistěného a neočistěného plynu, z filtračních elementů (skeletováho typu), ze sekce ventilů s ovládacími elektromagnety a zařízením k regeneraci hadic.

full description-to click here

Filtry patronového typu DCF

Filtry patronové s impulzním profukováním typu DCF jsou určeny k vysoceefektivnímu čistění vzduchu (plynů) od všech druhů prachů ( včetně mikrosperzních pevných aerosolů) při jejich koncentraci v čistěném vzduchu do 10 g/m3. Je-li obsah prachu v čistěném vzduchu více než 10 g/m3, je doporučeno istalovat před filtrem předstupeň čistění vzduchu formou nejjednodušších suchých lapačů prachu.

Filtry typu DCF jsou efektivnějšími filtry ve srovnání s filtry hadicovými a jsou schopny zachycovat mikrodisperzní aerosoly, které se vytvářejí např. v procesu plazmového nebo laserového řezání, svařování nebo při dalších technologických procesech, spojených s vytvářením kondenzačních aerosolů.

V řadě případů může být vyčistěný vzduch využit k recirkulaci za účelem šetření teplem v době topné sezony.

full description-to click here

Elektrofiltry typu EF

Elektrofiltry typu EF jsou určeny k čistění vzduchu od aerosolů pevných a kapalných látek, včetně olejové mlhy a svářecího dýmu v systémech přívodní a odtahové ventilace. V řadě případů může být vyčistěný vzduch použit k recirkulaci.

Díky specifické konstrukci mají filtry vyšší rychlost filtrace a spolehlivost při použití ve srovnání s elektrofiltry jiných firem. Filtry fungují a uchovávají technické parametry při teplotě okolního vzduchu ne nižší než 5 C.

Maximální teplota čistěného vzduchu musí být o 20 C nižší než teplota vznícení jímané kapaliny a nesmí převyšovat 80 C. Maximální koncentrace olejového aerosolu v čistěném vzduchu nesmí převyšovat 300 mg/m3.

Okolní prostředí a čistěný vzduch nesmí skýtat nebezpečí výbuchu a obsahovat agresivní plyny a páry.

full description-to click here

Lapače prachu typu WDE

Lapače prachu mokrého typu jsou určeny pro čistění vzduchu, odsávaného ventilačními systémy, od všech druhů prachu, včetně výbušných, hořlavých, polymerových, vláknitých atd. Nedoporučují se používat v těch případech, kdy zachycovaný prach je schopen se cementovat a krystalizovat ve vodě, vytvářet pevné usazeniny. Při počáteční koncentraci prachu vyšší než 10 g/m3 se doporučují používat jako druhý stupeň po nejjednodušších suchých lapačích prachu.

full description-to click here

Filtry kotoučové typu ARF

Filtr kotoučový síťovaný (místo filtrů FRPM) je určen k čistění recirkulačního vzduchu od vláknitého prachu v systémech celkové ventilace (klimatizace vzduchu) v podnicích textilního průmyslu nebo v analogických podmínkách.

Filtry se mohou namontovat v otvorech filtračních komor nebo připojovat k přírubám sekcí klimatizace typu KTC.

full description-to click here

Filtrační agregát recirkulační typu DEU-M

Filtrační afregát recirkulační typu DEU-M je určen k zachycování mikrodisperzního prachu, obsaženého v čistěném vzduchu v nižších koncentracích. Agregát se používá při pájení, bodovém svařování a jiných technologických procesech. DEU-M se může používat v podmínkách periodické ruční regenerace filtru prvního stupně čistění.

full description-to click here

Filtrační agregát recirkulační typu DEU-CM

Filtrační agregát recirkulační typu DEU-CM je určen k vysoceefektivnímu čistění vzduchu od všech druhů prachu (včetně mikrodisperzních pevných aerosolů) při jejich koncentraci v čistěném vzduchu do 1 g/m3. Nedoporučuje se používat při zachycování výbušného a vznětlivého prachu. Je-li obsah prachu v čistěném vzduchu vyšší než 1 g/m3, je doporučeno instalovat před agregátem předstupeň filtrace vzduchu.

full description-to click here

Filtrační agregát recirkulační typu DEU-CJ

Filtrační agregát recirkulační typu DEU-CJ je určen k vysoceefektivnímu čistění vzduchu od všech druhů prachu (včetně mikrodisperzních pevných aerosolů) při jejich koncentraci v čistěném vzduchu do 1 g/m3 a může nahradit dříve používané agregáty (ZIL-900, PA 2-12MA, PA-218 aj.). Nedoporučuje se používat k filtraci výbušného a vznětlivého prachu. Je-li obsah prachu v čistěném vzduchu vyšší než 1 g/m3, je doporučeno instalovat před agregátem předstupeň filtrace vzduchu.

full description-to click here

Aspirační zařízení typu AU

Aspirační zařízení typu AU jsou určena pro odstraňování hoblin, pilin, prachu při zpracování dřeva cestou jejich odsávání z prostoru řezání s následnou filtrací a hromaděním ve speciálním záchytném vaku.

full description-to click here

Vláknité filtry typu FKG

Vláknité filtry FKG-T, FKG-N i FKG-P jsou obdobou filtrů FVG-T a FVG-M, určených k hygienickému čistění vzduchu o teplotě 5-50 C od výparů z galvanických van, obsahujících páru, krůpěje kyselin a louhu.

Filtry FKG-T (N) mají zvětšenou filtrační plochu, což prodlužuje dobu využití před regenerací.

Uvnitř korpusu filtru je umístěna kazeta s filtračním materiálem. Kazeta je zhotovena formou vertikálně položeného plizování. Instalování a výměna kazet se provádí přes montážní otvor.

Filtr funguje cestou nahromadění zachyceného produktu na povrchu filtračního materiálu při částečném stékání kapaliny. Při dosažení poklesu tlaku 500 Pa se filtr podrobuje pravidelnému promývání (obvykle jednou během 15-20 dní a nocí) pomocí přenosné trysky, zavedené dovnitř montážním otvorem filtru.

full description-to click here

Cyklony typu CC-15

Jsou určeny k suchému čistění vzduchu a plynů, uvolňujících se při některých technologických procesech (sušení, pražení, aglomeraci, spalování paliva atd.), a také k čistění aspiračního vzduchu. Používají se v podnicích hutnictví železa, oceli a barevných kovů, v chemickém, petrochemickém a strojírenském průmyslu, ve výrobě stavebních materiálů, v energetice atd. Použití cyklonů CC-15 se nepřipouští v podmínkách nebezpečí výbuchu, také se nedoporučuje je používat k zachycování silně hrudkujících prachů, obvzláště při malých průměrech cyklonů.

Vzhledem k výkonnosti filtrace plynu a k podmínkám použití se cyklony vyrábějí jednotlivě (vnitřní průměr je od 200 do 2OOO mm) nebo jako komplet - ze dvou, čtyř, šesti a osmi cykonů stejného vnitřního průměru (od 300 do 900 mm).

Komplety cyklonů se vyrábějí s "levotočivým a pravotočivým" proudem plynu, jednotlivé jenom s "pravotočivým".

full description-to click here

Cyklony typu SCC-40

Vysoce efektivní cyklony typu SCC-40 jsou určeny k vysokoefektivnímu čistění technologických plynů a v odtahové ventilaci různých odvětví průmyslu od střednědisperzního a mikrodisperzního prachu. Vyrábějí se komplety cyklonů (po 4 v kompletu), a také jednotlivé s pravotočivým nebo levotočivým proudem plynu.

Filtrační hadice jsou určeny k výměně opotřebovaných a k vybavení nových hadicových nebo kazetových filtrů k čistění vzduchu od prachu typu FRKI, FRKN, FB, FRIP, FRI, RCIE, SMC aj. v hutním, potravinářském průmyslu, ve stavebních podnicích a jiných odvětvích průmyslu.

Hadice mohou být vyráběny na základě moderních vysokoefektivních netkaných filtračních materiálů, a také zahraničních materiálů.

full description-to click here

Sekce kapsového filtru typu FCPF

Sekce kapsového filtru typu FCPF je určena k vybavení a hermetizaci kapsových filtrů PF a skládaných kompaktních filtrů CMPF v systémech přívodní a odtahové ventilace a klimatizace vzduchu v obytných, administrativních a průmyslových budovách.

Sekce je instalována do ventilačního systému a je jeho součástí. V sekci se nacházejí kapsové filtry typu FjaK s obrysovými rozměry vstupního průřezu 500x500 mm nebo 592x592 mm třídy čistění od G3 do F9 a o délce kapes do 6OO mm. V sekci FCPF velikosti 2. typu se pro filtry o rozměru vstupního průřezu 592x592 mohou instalovat skládané kompaktní filtry CMPF.

full description-to click here

Sekce skládaných filtrů typu FCCF

Sekce skládaných filtrů typu FCCF je určena k vybavení a hermetizaci skládaných filtrů FjaS s obrysovými rozměry 592x592x292(300) v systémech přívodní a odtokové ventilace a klimatizace vzduchu v obytných, administrativních a průmyslových budovách. Sekce je instalována do ventilačního systému a je jeho součástí.

Filtry HEF se vyrábějí ve třídě F6 a výše a v řadě případů vyžadují předinstalaci filtrů nižší efektivity.

V takovém případě těsně před sekcí nebo někde poblíž může být instalována sekce kapsových filtrů typu FCCF (viz katalog  firmy "Air Filters F" s.r.o) s filtry PF požadované třídy a o délce kapes do 600 mm.

Na základě jednotlivé zakázky může být sekce FCCF dokompletována prvky k instalaci a hermetizaci kapsových filtrů PF s hloubkou kapes do 250 mm.

full description-to click here

Zařízení pro odčerpávání prachu z filtrů hadicových typu BHF, filtrů patronových DCF a cyklonů CC-15 a SCC-40

 

V průběhu používání filtrů typu BHF, DCF a cyklonů CC-15 a SCC-40 se v jejich lapačích nahromadí odsátý prach, který je třeba neustále nebo periodicky odstraňovat. K řešení tohoto úkolu se používají různá zařízení: šnekové dopravníky, komorové zásobníky, komorové uzávěry, ruční šroubovací šoupátka. Vzhledem k technickým požadavkům, vlast nostem odstraňovaných prachů mohou být využita různá schemata odstraňování prachu. K řízení automatického odčerpávání prachu z lapače filtrů mohou být tyto vybaveny snímači úrovně prachu (jedním nebo dvěma), zabezpečujícími plněautomatizovaný proces odstraňování prachu.

full description-to click here

Doporučované vzduchotechnické zařízení odstraňující znečistění plyny a parami

Měniče iontů typu IEF, CF, IEF-CF

Měniče iontů IEF, CF, IEF-CF jsou určeny k čistění plynů od toxických plynných a aerosolových příměsí (oxid siřičitý, molekulární vodík, chlorovodík, aerosoly kyseliny sírové, dusičné a fosforečné, amoniak, organické kyseliny a zásady, anhydrid chloru aj.) v chemickém, strojírenském, elektrotechnickém, metalurgickém průmyslu, a také při výrobě stavebních materiálů a v jiných odvětvích.

Díky své univerzálnosti a jednoduchosti se filtry instalují do přívodních, odtokových, ventilačních a recirkulačních systémů nebo do systémů finálního čistění.

Filtrace vzduchu a plynů probíhá v důsledku chemických reakcí mezi molekulami plynů a aerosolů s funkčními skupinami vláknitých materiálů měničů iontů, vytvářejících filtrační prvky.

full description-to click here

Sekce uhlíkového filtru typu CF

Sekce uhlíkového filtru je určena k čistění vzduchu od nečistot plynných a od par (molekulárních, organických a anorganických), a také od pachů v odsávacích systémech ventilace.

full description-to click here

Sekce kapsového filtru typu FCPF

Sekce kapsového filtru typu FCPF je určena k instalaci a hermetizaci kapsových filtrů typu PF a skládaných kompaktních filtrů CMPF v systémech přívodní a odtokové ventilace a klimatizace vzduchu obytných, administrativních a průmyslových budov.

Sekce je umístěna v soustavě ventilačního systému a je její součástí. V sekci jsou instalovány kapsové filtry typu PF o průměru vstupního průřezu 500x500 mm nebo 592x592 mm tříd čistění od G3 do F9 a o délce kapes do 600 mm. V sekci FCPF 2. typu velikosti pro filtry s rozměry vstupního průřezu 592x592 mm se mohou instalovat skládané kompaktní filtry CMPF.

full description-to click here

Doporučované filtrační prvky, kazety, hadice a kartuše

Filtrační hadice pro kazetové a hadicové filtry

Filtrační hadice jsou určeny k výměně opotřebovaných a k vybavení nových hadicových a kazetových filtrů na čistění vzduchu od prachu typu FRKI, FRKN, FB, FRIP, FRI, RCIE, SMC aj. v metalurgickém, potravinářském průmyslu, ve stavebních podnicích a druhých odvětvích průmyslu.

Hadice se mohou vyrábět na základě moderních vysokoefektivních netkaných filtračních materiálů, a také zahraničních materiálů. Některé základní typy netkaných materiálů jsou uvedeny níže v tabulce.

full description-to click here

Filtrační prvky patronové typu CFE

Filtrační prvky patronové (CFE) jsou určeny k vybavení patronových (kartušových) samočistících filtrů, které se mohou používat v různých odvětvích průmyslu k čistění aspiračního vzduchu od různých druhů prachu.

Filtrační prvky patronové mohou být také použity v systémech přípravy vzduchu pro zařízení plynových turbin a kompresorů.

full description-to click here

Měniče iontů kapsové typu IPF

Filtry typu IPF jsou určeny k čistění přívodního a recirkulačního vzduchu od nečistot kyselého a běžného charakteru - od plynů a par. Měniče aniontů MION AK-22 jsou určeny k čistění vzduchu od kyselých plynů a par: oxid siřičitý, molekulární vodík, chlorovodík, bromovodík, oxid dusičitý, molekulární chrom, brom, jod, anhydrid chromu, páry kyselin: octové, mravenčí, aerosolů kyselin: sírové, fosforečné, dusičné.

Měniče kationtů MION K-5 jsou určeny k čistění vzduchu od základních plynů a par: amoniaku, hydrazínu, hydroxylamínu, organických amínů: trimethylamínu, dimethylamínu, methylamínu, polyamínů (diethylentramínu, ethylendiamínu, triethylentetramínu), aerosolů zásad a toxických solí: hydroxidu sodného, hydroxidu lithného, chloristanu niklu, síranu nikelnatého, chloristanu kademnatého, síranu kademnatého.

full description-to click here

Filtry komůrkové typu FF

Filtry komůrkové typu FF jsou určeny k čistění odpadního vzduchu od olejových a tukových aerosolů, odstraňovaných lokálními odsavači nad kuchyňskými sporáky, v jídelnách, kavárnách , barech atp.

full description-to click here

Filtry komůrkové kapsové typu PF

Filtry typu PF jsou určeny k čistění od prachu venkovního a recirkulačního vzduchu v systémech přívodní ventilace a klimatizace vzduchu.

full description-to click here

Filtry komůrkové skládané kompaktní CMPF

Filtry typu CMPF jsou určeny k efektivnímu čistění vzduchu od mikrodisperzních aerosolů v systémech přívodní ventilace a klimatizace vzduchu. Mohou být také využity jako filtry předčistění, instalované před vysokoefektivními a nejefektivnějšími filtry HEF (HEPA a ULPA).

full description-to click here

Vysoce účinné filtry HFMF-F

Jsou určeny k efektivnímu čistění vzduchu (třída čistění od F6 do F9) od mikrodisperzních aerosolů v systémech přívodní ventilace a klimatizace vzduchu. Mohou být také využity jako filtry předčistění, instalované před vysokoefektivními a nejefektivnějšími filtry HEF (HEPA a ULPA).

Filtry mohou být použity v různých odvětvích průmyslu, včetně čistění vzduchu v plynových turbinách a kompresorech.

full description-to click here

Miniplizované panelové filtry typu PMF-F jsou určeny k čistění přívodního a odpadního vzduchu v systémech ventilace a klimatizace vzduchu.

Filtry jsou schopny zabezpečit efektivní čistění vzduchu, vyrábějí se ve třídě F6-F7.

Kompaktnost těchto filtrů umožňuje řešit úkoly efektivního čistění vzduchu v případě omezeného místa k jejich instalaci.

full description-to click here

Filtry komůrkové skládané s miniplizovanými kazetami typu HFMF-F

Vysokoefektivní filtry komůrkové skládané s miniplizovanými kazetami HFMF-H (analogie filtrů HEPA) jsou určeny k vysokoefektivnímu (cílovému) čistění vzduchu a k sterilizující filtraci ve zdravotnických zařízeních, v podnicích farmaceutického průmyslu, a také v čistých prostorech jiných odvětví průmyslu (mikroelektronice, mikrobiologii, potravinářství atd.). Výjimečnou vlastností těchto filtrů je vysoká propustná schopnost (výkonnost).

Filtry mohou být také použity k čistění odpadního vzduchu od nebezpečných mikroorganizmů a radioaktivních aerosolů v nádržích laboratoří, v atomových elektrárnách atp.

full description-to click here

Vysokoefektivní komůrkové skládané filtry typu HEF

Filtry komůrkové skládané sorbční jsou určeny pro čistění přívodního, odpadního a recirkulačního vzduchu od plynných nečistot, a také od pachů v systémech ventilace a klimatizace v místnostech různého určení (administrativních, obytných a zdravotnických atd.).

Použití těchto filtrů umožňuje zabezpečit vyčistění vzduchu, splňující hygienické a ekologické normy, a také zvýšit kvalitu přívodního vzduchu v místnostech zvýšeného komfortu.

full description-to click here