Air filters and dust eliminators.

Zakladni oblasti pouziti

Očistění od plynů
Plynové turbiny
Ochrana atmosféry
Systémy ventilace
Stříkací boxy
Čisté místnosti
Atomové elektrárny
Očistění od tabákového kouře

Čistění přiváděného vzduchu

Jedním z elementů inženýrských staveb a konstrukcí jsou systémy ventilace a klimatizace vzduchu. Systémy ventilace a klimatizace jsou určeny pro vytvoření komfortního ovzduší v budovách obytných, služeb, administrativních a průmyslových. Kvalita vzduchu v místnostech se řídí různými předpisy.

Vyrábíme vzduchové filtry pro systémy ventilace a klimatizace různých typů a tříd dle kvality čistění vzduchu, které jsou schopné zajistit jakékoli požadavky na čistotu vzduchu.

Typy filtrů pro systémy ventilace a klimatizace

Rolované filtrovací materiály

Dodáváme rolované filtrovací materiály, které se obvykle používají v kazetách filtrů hrubého (předběžného) čistění v systémech ventilace a klimatizace vzduchu a také mohou být v řadě případů využity pro čistění odsátého vzduchu.

Panelové filtry

Vyrábíme panelové filtry k hrubému (předběžnému) čistění a k jemnému čistění přiváděného vzduchu. Produkujeme síťované ploché filtry typu PPF, vrapované FF a miniplizované panelové typu PMF-F. (značky v azbuce)

Kapsové filtry

Vyrábíme kapsové filtry typu FjaK hrubého čistění třídy G3 a G4, a také kapsové filtry jemného čistění tříd F5-F9.

Při čistění vzduchu velkého objemu kapsové filtry typu PF se instaljí do speciálních filtrovacích komor - sekcí kapsových filtrů typu FCPF, které se zabudovávají do přívodních a odpadních systémů ventilace.

Skládané (miniplizované, kompaktní) filtry

Vyrábíme široký sortiment skládaných filtrů jemného čistění třídy F6-F9 a vysoce efektivních HEPA filtrů třídy H10-H14 a nejefektivnějších filtrů ULPA třídy U15-U16. Skládané filtry se dle konstrukce produkují ve dvou typech:

  - s aluminiovými separátory, kde dvě sousední vrstvy filtračního materiálu jsou odděleny separátory z hlinikové folie,
  - s miniplizovanými filtračními kazetami, kde jsou sousední vrstvy odděleny jemně tkanými nalepenými nitěmi nebo nitěmi z plastu, které se nanáší na materiál ze specielně nahřátých směsí.

Filtry pro ventilační a klimatizační systémy se dále dělí dle efektivnosti čistění vzduchu.

Klasifikace filtrů vzduchových pro ventilační a klimatizační systémy se provádí v závislosti na efektivitě jejich čistění a řídí se normami a Euronormami EN 779 a EN 1822.
Tabulka:

 

Classification of air filters for general purpose for systems of ventilation and air-conditioning

Filters group Filter class Average arrestence, %
Ес Еa
Coarse filters G1 Ес < 65 -
G2 65 ? Ес < 80 -
G3 80 ? Ес < 90 -
G4 90 ? Е -
Fine filters F5 - 40 ? Еа < 60
F6 - 60 ? Еа < 80
F7 - 80 ? Еа < 90
F8 - 90 ? Еа < 95
F9 - 95 ? Еа
Marking:
Ec – efficiency, defined by weight method – according to synthetic dust (the difference in mass particle concentration before and after the filter ( in inlet and outlet);
Еа- efficiency for particles of 0,4 µm

 

 

HEPA and ULPA air filters classification

Filter group Filter class Integral value Local value
efficiency, % penetration, % efficiency, % penetration, %
HEPA filters
Н10 85 15 - -
Н11 95 5 - -
Н12 99.5 0.5 97,5 2,5
Н13 99,95 0.05 99,75 0.25
Н14 99,995 0.005 99,975 0,025
ULPA filters
U15 99,9995 0.0005 99,9975 0,0025
U16 99,99995 0.00005 99,99975 0,00025
U17 99,999995 0.000005 99,9999 0,0001

 

Kvalita čistění vzduchu filtry pro systémy ventilace a klimatizace

Filtry hrubého čistění

Vyrábíme filtry hrubého čistění, které se používají k hrubému předčistění vzduchu, přiváděného do místnosti. Mezi tyto filtry patří filtry třídy G2-G4 podle EN779. Tyto filtry se zpravidla instalují na vzduchové přepážce a chrání přívodní zařízení před znečištěním. K těmto filtrům se řadí  ploché PPF, vrapované FF a kapsové PF třídy G3 a G4.

Filtry jemného čistění

Vyrábíme filtry jemného čistění vzduchu třídy F5-F9 dle EN779, FMP-F, PF, HFMF-H, které zabezpečují požadovaný stupeň vyčistění vzduchu, přiváděného do místností se zvýšenýni nároky na čistotu vzduchu: pětihvězdičkové hotely, kanceláře kategorie A, léčebná zařízení (s výjimkou operačních sálů a aseptických místností) atd.

Pro zabezpečení čistění velkých objemů vzduchu mohou být využity filtrační sekce FCPF a skládaných FCCF filtrů.

Filtry HEPA vysoce efektivního čistění

Filtry HEPA jsou určeny ke konečnému (finálnímu) pročistění vzduchu v čistých výrobních prostorách, léčebných zařízeních, ve farmacii, mikroelektronice, v potravinářském průmyslu a jinde. Vyrábějí se HEPA filtry typu HEF a vysoce účinného typu HFMF-H. V čistých místnostech se filtry instalují ve speciálních čističkách vzduchu typu ADM a při čistění velkého objemu vzduchu v sekcích FCCF.

Filtry ULPA nejefektivnějšího čistění

Filtry ULPA nejefektivnějšího čistění typu HEF-U třídy U-15 a U-16 podle a Euronormy EN 1822 jsou určeny k finálnímu (konečnému) vyčistění vzduchu v systémech klimatizace vzduchu v nejčistších výrobních prostorech třídy ISO 4 a ISO 3 podle GOST ISO 14644-1.

Filtry čistící vzduch od plynů a zápachů

Vyrábíme uhlíkové filtry a měniče jontů pro čistění přiváděného vzduchu, znečistěného molekulami par plynů, a také zápachy, v místnostech se zvýšenými požadavky na kvalitu vzduchu.

Vyrábí se uhlíkové filtry CCF a měniče jontů kapsové IPF. Pro podmínky s vysokými koncentracemi se vyrábí sekce uhlíkového filtru typu SUF a měniče jontů typu IEF, CF, IFF-CF.

Při velké spotřebě vzduchu se filtry IPF mohou instalovat v sekci kapsových filtrů FCPF a uhlíkové filtry CCF v sekci FCCF.

Čistota vzduchu, přiváděného do místností různého určení, si žádá použití různých schemat čistění vzduchu. Tato schemata jsou realizována využitím vícestupňových schemat čistění vzduchu.