Air filters and dust eliminators.

Zakladni oblasti pouziti

Očistění od plynů
Plynové turbiny
Ochrana atmosféry
Systémy ventilace
Stříkací boxy
Čisté místnosti
Atomové elektrárny
Očistění od tabákového kouře
Ochrana atmosféry - čistění ventilačních odpadů

Většina technologických procesů je provázena vypouštěním různých nečistot z průmyslových prostorů do ovzduší: prach, aerosoly, plyny a páry. K lokalizaci a odstranění těchto nečistot z pracovišť se používají aspirační nebo odpadní systémy, které musí být vybaveny průmyslovými vzduchovými filtry a lapači prachu, aby bylo provedeno čistění vzduchu k ochraně atmosféry od znečistění. Takové filtry a lapače prachu vyrábí náš podnik.

Čistění vzduchu v systémech ventilace a klimatizace

Prakticky všechny prostory průmyslových, administrativních, obytných a podobných budov mají systémy ventilace a klimatizace vzduchu, které zajišťují přívod atmosferického vzduchu do těchto prostorů. Atmosferický vzduch vždy obsahuje nějaké množství nečistot, spojených s běžnými procesy v přírodě: eroze půdy, vulkanická činnost, a také technologické procesy, vyvolané lidskou činností. K čistění vzduchu, přiváděného do místnosti, je nezbytné použití vzduchových filtrů, které vyrábí náš podnik.

Čisté místnosti

Technologický proces je v v současném světě provázen vytvářením mikroelementů - nanotechnologií, které pronikají do stále širších sfér průmyslových výrobních procesů. Především se to týká mikroelektroniky, farmacie, zdravotnických zařízení, potravinářského průmyslu atd. K normálnímu fungování technologických procesů, ke kvalitní produkci v těchto odvětvích je nezbytné vytváření naprosto čistého ovzduší, které je zabezpečováno používáním HEPA a ULTRA filtrů. My vyrábíme takové filtry a zabezpečujeme jejich dodávání pro řešení různých úkolů.

Zařízení plynových turbín a kompresorů

K fungování zařízení plynových turbín a kompresorů je nezbytný vzduch, který je případně zdrojem kyslíku pro proces hoření plynu v zařízení plynové turbíny i technologickým prostředím v zařízení kompresorů. Na čistotě vzduchu, který proudí v tato zařízení, závisí spolehlivost fungování těchto zařízení, a také dodatečné výdaje na čistění součástí a agregátů při technické údržbě. Vyrábíme vzduchové filtry k řešení tohoto úkolu.

Čistění vzduchu v atomovém průmyslu

Technologické operace v atomovém průmyslu jsou doprovázeny nutností čistění ventilačních odpadů. Ve ventilačních odpadech je vždy obsaženo určité množství prachu a mikrodisperzních aerosolů, které mohou být šiřiteli radiace v případě jejich proniknutí do atmosféry a rozptýlení v ní. Aby se tomu zamezilo, je nutno provádět vysokoefektivní čistění odpadního vzduchu. K řešení tohoto úkolu náš podnik vyrábí nezbytné vzduchové filtry.

Čistění vzduchu od tabákového kouře

Při kouření tabáku se uvolňuje velké množství nečistot, které zahrnují až 4000 různých druhů v pevném (aerosolovém) a plynném skupenství. Rozšíření těchto látek v místnosti vytváří zdravotní riziko nejen pro kuřáka, ale i pro ty, kteří se nacházejí vedle něho (pasivní kouření). K řešení takového úkolu jsme vytvořili speciální systémy filtrace, zabezpečující úplnou ochranu před působením tabákového kouře.

Čistění vzduchu od plynů a par

Různorodá činnost člověka je spojena nejen s únikem pevných, ale i plynných nečistot do atmosferického vzduchu, což vyvolává nutnost tyto nečistoty zachycovat. Současně vzduch, obsahující plynné nečistoty, se přívodními systémy ventilace a klimatizace dostává do místnosti, což také vyžaduje instalaci systémů čistění vzduchu. Vyvinuli jsme a vyrábíme speciální filtry k řešení těchto úkolů.

Čistění vzduchu ve stříkacích boxech

Na kvalitě barvení různých výrobků je závislý vnější vzhled a trvanlivost výrobku. Například karoserie špatně stříkaného automobilu může sloužit ne více než rok, zatímco kvalitní nástřik tuto dobu prodlužuje na 10 až 15 let. Kvalita nástřiku v mnohém závisí na čistotě vzduchu ve stříkacím boxu. K řešení tohoto úkolu vyrábíme celou škálu vzduchových filtrů.