Air filters and dust eliminators.

Zakladni oblasti pouziti

Očistění od plynů
Plynové turbiny
Ochrana atmosféry
Systémy ventilace
Stříkací boxy
Čisté místnosti
Atomové elektrárny
Očistění od tabákového kouře

Gas Phase Filtration

We distribute special equipment for cleaning air from gaseous (molecular) impurities of acidic or alholi origin, formed on the basis of ion exchange filter media of IEF, CF, IEF-CF, IPF type and on the basis of activated carbon and other chemosorbents of FCCF, CCF type as well. Filtering chambers FCCF and FCPF are produced for filters of CCF and IPF been set up.

Recommended Products

Měniče iontů typu IEF, CF, IEF-CF

Měniče iontů IEF, CF, IEF-CF jsou určeny k čistění plynů od toxických plynných a aerosolových příměsí (oxid siřičitý, molekulární vodík, chlorovodík, aerosoly kyseliny sírové, dusičné a fosforečné, amoniak, organické kyseliny a zásady, anhydrid chloru aj.) v chemickém, strojírenském, elektrotechnickém, metalurgickém průmyslu, a také při výrobě stavebních materiálů a v jiných odvětvích.

Díky své univerzálnosti a jednoduchosti se filtry instalují do přívodních, odtokových, ventilačních a recirkulačních systémů nebo do systémů finálního čistění.

Filtrace vzduchu a plynů probíhá v důsledku chemických reakcí mezi molekulami plynů a aerosolů s funkčními skupinami vláknitých materiálů měničů iontů, vytvářejících filtrační prvky.

full description-to click here

Vysokoefektivní komůrkové skládané filtry typu HEF

Filtry komůrkové skládané sorbční jsou určeny pro čistění přívodního, odpadního a recirkulačního vzduchu od plynných nečistot, a také od pachů v systémech ventilace a klimatizace v místnostech různého určení (administrativních, obytných a zdravotnických atd.).

Použití těchto filtrů umožňuje zabezpečit vyčistění vzduchu, splňující hygienické a ekologické normy, a také zvýšit kvalitu přívodního vzduchu v místnostech zvýšeného komfortu.

full description-to click here

Měniče iontů kapsové typu IPF

Filtry typu IPF jsou určeny k čistění přívodního a recirkulačního vzduchu od nečistot kyselého a běžného charakteru - od plynů a par. Měniče aniontů MION AK-22 jsou určeny k čistění vzduchu od kyselých plynů a par: oxid siřičitý, molekulární vodík, chlorovodík, bromovodík, oxid dusičitý, molekulární chrom, brom, jod, anhydrid chromu, páry kyselin: octové, mravenčí, aerosolů kyselin: sírové, fosforečné, dusičné.

Měniče kationtů MION K-5 jsou určeny k čistění vzduchu od základních plynů a par: amoniaku, hydrazínu, hydroxylamínu, organických amínů: trimethylamínu, dimethylamínu, methylamínu, polyamínů (diethylentramínu, ethylendiamínu, triethylentetramínu), aerosolů zásad a toxických solí: hydroxidu sodného, hydroxidu lithného, chloristanu niklu, síranu nikelnatého, chloristanu kademnatého, síranu kademnatého.

full description-to click here

Sekce uhlíkového filtru typu CF

Sekce uhlíkového filtru je určena k čistění vzduchu od nečistot plynných a od par (molekulárních, organických a anorganických), a také od pachů v odsávacích systémech ventilace.

full description-to click here

Sekce skládaných filtrů typu FCCF

Sekce skládaných filtrů typu FCCF je určena k vybavení a hermetizaci skládaných filtrů HEF s obrysovými rozměry 592x592x292(300) v systémech přívodní a odtokové ventilace a klimatizace vzduchu v obytných, administrativních a průmyslových budovách. Sekce je instalována do ventilačního systému a je jeho součástí.

Filtry HEF se vyrábějí ve třídě F6 a výše a v řadě případů vyžadují předinstalaci filtrů nižší efektivity.

V takovém případě těsně před sekcí nebo někde poblíž může být instalována sekce kapsových filtrů typu FCPF (viz katalog firmy "Air Filters F" s.r.o) s filtry PF požadované třídy a o délce kapes do 600 mm.

Na základě jednotlivé zakázky může být sekce FCCF dokompletována prvky k instalaci a hermetizaci kapsových filtrů PF s hloubkou kapes do 250 mm.

full description-to click here

Sekce kapsového filtru typu FCPF

Sekce kapsového filtru typu FCPF je určena k vybavení a hermetizaci kapsových filtrů PF a skládaných kompaktních filtrů CMPF v systémech přívodní a odtahové ventilace a klimatizace vzduchu v obytných, administrativních a průmyslových budovách.

Sekce je instalována do ventilačního systému a je jeho součástí. V sekci se nacházejí kapsové filtry typu PF s obrysovými rozměry vstupního průřezu 500x500 mm nebo 592x592 mm třídy čistění od G3 do F9 a o délce kapes do 6OO mm. V sekci FCPF velikosti 2. typu se pro filtry o rozměru vstupního průřezu 592x592 mohou instalovat skládané kompaktní filtry CMPF.

full description-to click here